Op dinsdag 29 augustus stelde het Proefstation voor de Groenteteelt zijn deuren open voor de tomatentelers. Naar jaarlijkse gewoonte werden de proefresultaten overlopen waarna de telers de proeven met eigen ogen konden beschouwen.

Hieronder vindt u de link naar de presentatie en de proefresultaten.

Presentatie

Rassen Vleestomaten

Rassen Vleestomaten belichting

Rassen Tussentype tomaten

Rassen Tussentype tomaten belichting

Rassen Trostomaten belichting

Rassen Grove trostomaten

Rassen Fijne trostomaten

Teelttechtniek Onderstammen Vleestomaten

Teelttechniek Stengeldichtheid Trostomaten