In de toekomst zal voor het zelf uitvoeren van een bodemontsmetting in aardbei, bladgewassen of andere teelten een fytolicentie Ps nodig zijn. Om de licentie te behalen werden afgelopen december reeds examens afgenomen. Dit voorjaar worden ook van deze examens ingepland om telers de kans te geven om bodemontsmetting ook de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren.

Op vraag van de sector wordt een opleidingsavond georganiseerd ter voorbereiding van een dergelijk examen Fytolicentie Ps. Als gastspreker wordt Sofie Vergucht van Eastman uitgenodigd op het Proefcentrum Hoogstraten. Zij zal het gebruik van Metam toelichten van 18u30 tot 20u00 op Proefcentrum Hoogstraten op 2 februari.

Sofie Vergucht is ‘Global Stewardship Specialist Crop Protection’ voor Taminco, onderdeel van Eastman. Eastman bezit de erkenning van Metam als bodemontsmettingsmiddel  in producten als Solasan en Terrasan. Sofie heeft de afgelopen jaren veel werk verricht om deze middelen erkend te houden en de bekomen aanpassingen in toekomstige ontsmettingen zal ze toelichten tijdens deze cursus.

De cursus heeft tot doel om telers op de hoogte te brengen van de nodige informatie om hun fytolicentie Ps te behalen door deel te nemen aan een examen dat later dit voorjaar ingelegd zal worden.

Inschrijven kan via info@proefcentrum.be voor vrijdag 27 januari.

Tot dan!