Op 12 februari 2015 zal het startschot klinken voor SWEEPER, een innovatief internationaal onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van een first-generation oogstrobot voor paprika. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Wageningen UR gaat het internationale netwerk coördineren, waaraan partners uit Zweden, Israël, België en Nederland zullen deelnemen. Het partnerschap is samengesteld uit universiteiten, onderzoekinstituten, een systeemintegrator en een grote paprikateler.

Al eerder is er in het Europese project CROPS een oogstrobot voor paprika ontwikkeld. De afgelopen tien jaar heeft fundamenteel onderzoek echter geleid tot inzichten en technologische ontwikkelingen waarmee de SWEEPER-partners deze robot verder kunnen ontwikkelen. De robot wordt de eerste oogstrobot ter wereld die in een commerciële kas zal worden ingezet. Hiermee kan de robot de leidende rol van Europa op het gebied van landbouwrobotica versterken. Ook verbetert hiermee het concurrerend vermogen van de Europese glastuinbouwsector, die te maken heeft met een gebrek aan ervaren arbeidskrachten.

Deze first-generation oogstrobot voor paprika zal een nieuw hightech commercieel werkgebied openen. SWEEPER gaat zich concentreren op paprika, waarvan in Europa jaarlijks 1.300.000.000 kg wordt geoogst. Naar verwachting zal de kennis en technologie uit het SWEEPER-programma eenvoudig op andere kasgewassen kunnen worden toegepast.

Het SWEEPER-innovatieprogramma is een partnerschap tussen de Umea Universitet in Zweden, de Ben-Gurion Universiteit in Israël, het Proefstation voor de Groenteteelt in België en het Nederlandse Wageningen University & Research centre, Irmato Industrial Solutions Veghel B.V. en paprikateler De Tuindershoek BV.

Logo Sweeper