Op 2 oktober ging het geleid bezoek komkommer door op het Proefstation voor de Groenteteelt. Resultaten van de rassenproeven van de 2de en 3de teelt werden toegelicht. Ook de uiteenzetting rond Didymella bryoniae beter gekend als Mycosphaerella, kon op grote belangstelling rekenen vanuit Vlaanderen en Nederland.

Voorlopige resultaten rassenproef komkommer 3de teelt 2015 voorlopige resultaten 3 e teelt 2015

Rassen komkommer 2de teelt 2015

Ziekten en plagen komkommer Didymella bryoniae (Mycosphaerella) 2015