De afgelopen zomers werden gekenmerkt door droogte. Voor onze tuinbouwgewassen was irrigatie waarschijnlijk de grootste zorg op het bedrijf. Voor sommige teelten is het nog steeds een zorg. We merken dat een aantal groentetelers sterke interesse hebben in druppelirrigatie. Sommige bedrijven hebben de afgelopen jaren hieromtrent al ervaring opgebouwd.
Vanuit het Proefstation voor de Groenteteelt denken we dat het opvolgen van het vochtgehalte en de aansturing van de irrigatie meer diepgaander onderzocht moet worden. Met name het gebruik van sensoren en hoe deze informatie vertaald kan worden naar een werkbare tool voor de teler is momenteel te weinig belicht.
Concreet is het Proefstation op zoek naar hoofdzakelijk groentetelers die in 2019 of 2020 zullen investeren in druppelirrigatie. Dit kan gaan over de aankoop van druppelirrigatieslangen, sensoren, aansturingsapparatuur voor druppelirrigatie, …. Indien er voldoende geïnteresseerden zijn kan een onderzoeksproject opgestart/aangevraagd worden. Ingeval van samenwerking kunnen er specifieke zaken rond irrigatie, in onderling overleg, voor uw bedrijf uitgezocht worden. De wisselwerking is van belang voor een succesvolle goedkeuring van het project.

Voor meer informatie kan U contact nemen met Joris De Nies
joris.de.nies@proefstation.be of 0473/59 43 75

De andere betrokken partners in dit project zijn het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Bodemkundige Dienst van België, Nationale Proeftuin voor Witloof en KULeuven.