Problemen met aaltjes (nematoden) zijn in openluchtgroenten sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vollegrondsgroentetelers de voorbije jaren geconfronteerd werd met problemen veroorzaakt door aaltjes. Op drie kwart van de bedrijven zijn groenbedekkers in de teeltrotatie opgenomen. Over het effect van deze groenbedekkers op aaltjespopulaties, in positieve of negatieve zin, heeft het overgrote deel van de telers echter weinig of geen informatie.

De toename van de problemen met aaltjes blijkt onder andere uit analyses van het diagnosecentrum van het ILVO. Vooral Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi komen vaker voor in regio’s waar groenten worden verbouwd en veroorzaken zowel kwantitatieve als kwalitatieve schade. In januari 2018 gaat een nieuw LA-traject van start met als doel het opstellen van een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke aaltjes met focus op Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi in de teelt van vollegrondsgroenten. We zullen resistente groenbedekkers inzetten in de teeltrotatiesystemen. ILVO is coördinator van dit project met praktijkcentra PCG, Inagro en PSKW als partners.

Voor dit project zijn we op zoek naar enkele pilootbedrijven die kampen met aaltjes en willen participeren in het onderzoek. Heb je interesse, neem dan contact op met een van de partners (Wim Wesemael (ILVO), wim.wesemael@ilvo.vlaanderen.be, 09/272 24 45; Tomas Van De Sande (Inagro), tomas.vandesande@inagro.be, 051/27 33 13; Liesbeth Wachters (PSKW), liesbeth.wachters@proefstation.be, 015/30 00 70 of met Anneleen Volckaert (PCG), anneleen@pcgroenteteelt.be, 09/331 60 82).