Sinds een jaar heeft het Proefstation een sensor ter beschikking om de stikstofintensiteit en de omvang van een gewas te bepalen. De stikstofintensiteit komt sterk overeen met de bladkleur van een gewas. Deze Isaria sensor is van het merk Fritzmeier. De Isaria sensor is een demomachine die ter beschikking gesteld is door Hilaire Van Der Haeghe. Deze sensor werd tevens aangesloten op onze GPS-terminal van de tractor waardoor de positie van de metingen indien nodig terug te bepalen is.

 

Afgelopen jaar zijn er zeer veel verschillende groenten mee ‘gescand’. De eerste opzet van dit jaar was om te kijken of de sensor überhaupt verschillen meet en of deze verschillen te verklaren zijn. De sensor is het ganse jaar ingezet op onze bestaande bemestingsproeven.

 

In de metingen zijn mooie verschillen zichtbaar, die meestal ook te verklaren zijn. Verder onderzoek in 2015 moet de meerwaarde van een gewassensor aantonen.

 

De eerste resultaten van de sensor in de bemestingsproef knolvenkel staan in Proeftuinnieuws nr. 4 van het jaar 2015.

 

Foto’s zijn te bekijken via onderstaande link. De sensor is ook al in het donker getest hiervan zijn enkele video’s te bekijken via dezelfde link.

 

Foto’s Isaria sensor PSKW

 

foto artikel