Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het proefstation te Sint-Katelijne-Waver een geleid bezoek aan de najaarsteelten. Op dinsdag 4 oktober konden we ruim 60 geïnteresseerden verwelkomen. Er was een ruim aanbod aan rassenproeven te bezichtigen. Maar ook bemesting, gewasbescherming en rendabiliteit kwamen aan bod.

 

Naast de rassenproeven van “grote teelten” waren er ook vele kleinere teelten te bezichtigen. Luc De Rooster gaf meer uitleg bij o.a. warmoes, broccolini, imperatorwortelen, midi Cos, little Gem, zoete aardappel…

In totaal kwamen 26 rassenproeven aan bod tijdens dit geleid bezoek.

In het kader van een ADLO demoproject werden fiches opgesteld van rendabiliteit van enkele kleinere teelten. Enkele cijfers uit deze rendabiliteitsfiches werden toegelicht.

Verder werd er stilgestaan bij de meerjarige compostproef. In een meerjarige proef, opgestart in 2006, wordt het gebruik van de organische bodemverbeteraars  champignonmest, GFT- en groencompost vergeleken met een object waar geen organische stof wordt toegediend. Al van bij de eerste proeven is te zien dat deze bodemverbeteraars aan een dosering van 10 ton/ha aan organische stof om de 2-3 jaar toegediend leiden tot een spectaculair beter oogstresultaat zonder de hoeveelheid minerale stikstof  in de bodem te laten stijgen.

Een belangrijk item bij de gewasbeschermingsproeven is de ziekte- en plaaggevoeligheid van preirassen. We weten reeds enkele jaren dat er grote verschillen zijn tussen de rassen en we besteden hier elk jaar de nodige aandacht aan. Een goede start van een preiteelt begint immers met de juiste rassenkeuze waarbij naast opbrengst en schoningsgemak ook de gevoeligheid voor ziekten en trips belangrijke rol speelt.

Bij de proeven met rapen was er veel interesse voor de afdekproef tegen koolvlieg. In deze proef werd Howicover vergeleken met koolvlieggaas (Ornata 135). Uit eerdere proeven weten we dat grotere mazen niet afdoende werken (wildnetten, hagelnetten,…). Afdekken van rapen tegen koolvlieg lukt zeer goed in lichtrijke periodes, wanneer er te weinig licht is ondervindt het gewas wel eens nadeel van de afdekking.

Indien u lid bent van het Proefstation kan u de volledige brochure raadplegen.

20161004_141931 20161004_153602

20161004_142116 20161004_145105 20161004_150330 20161004_150758