Graag vragen we uw medewerking in ons project rond kwaliteitsverbetering van asperges, dat georganiseerd word vanuit het groenteninnovatiefonds (SALK) en een samenwerking is tussen het Proefstation voor Groententeelt (PSKW) en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT).  Doel van dit project is om het probleem van verkleuring van asperges, roos- en bruinverkleuring, te onderzoeken.  We willen nagaan wat de mogelijke oorzaken zijn om u nadien advies te kunnen geven hoe u dit kan vermijden of beperken.   We zien in de verkleuring van asperges verschillen van jaar tot jaar, maar ook tussen verschillende telers.  Daarom willen we graag weten hoe u te werk gaat bij het oogsten, transporteren en bewaren van uw product.  We zullen uit de verschillende werkwijzen van u en uw collega’s er dan een aantal kiezen en die in een experiment gaan testen met éénzelfde partij asperges om na te gaan wat nu het effect is van de verschillende werkwijzen en zo er achter te komen wat nu wél en geen invloed heeft op verkleuring.

Probeert u daarom zo precies mogelijk op onze vragen te antwoorden, dan schieten we al meteen een heel eind op. Alvast bedankt!

Klik hier om de enquête te starten