De eerste preimineervliegen werden reeds vastgesteld op een perceel winterprei in Sint-Katelijne-Waver vorige week. Ook in monitoringskooien bij de proefcentra in Beitem en in Sint-Katelijne-Waver waar gevonden poppen waren ingebracht, zijn al volwassen vliegen waargenomen. Deze waarnemingen zijn een indicatie dat de eerste vlucht van de preimineervlieg is gestart.

In tegenstelling tot vorig jaar (vlucht in juni) komen deze eerste duidelijke waarnemingen vroeg. Als teler kan je op jouw perceel ook aanwezigheid nagaan, preimineervliegen verraden vaak hun aanwezigheid door witte voedingsstippen na te laten op de bladeren van prei, ui, bieslook of andere waardplanten.

Voedingsstippen verraden activiteit

Vooraleer de vrouwelijke volwassen vliegjes eitjes kunnen afleggen, voeden ze zich door met hun legboor in de waardplant te prikken en vervolgens plantensap op te zuigen. Hierdoor ontstaan typische ‘voedingstippen’ die altijd in een lijntje op de bladeren te zien zijn. Naast prei zijn ook andere plantensoorten uit de Alliumfamilie geschikte voedingsbronnen voor de preimineervlieg. Bieslook is een geschikte indicatorplant omdat deze schadesymptomen op de bladeren vaak duidelijker zijn dan op prei.

Positieve detectie met gele lijmval

Op basis van de bevindingen uit de monitoringsperiode over de jaren 2016 en 2017 is besloten om via gele plakvallen de aanwezigheid van preimineervliegen op het veld verder te monitoren in 2018 (zie ook proeftuinnieuws 6 van 23 maart 2018). Op de vier hoekpunten en centraal in het veld hangt een val ter hoogte van het gewas. Regelmatig worden de vallen vervangen en de vangsten bekeken. Op een perceel winterprei dat wordt opgevolgd door het proefstation voor de groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver zijn al een aantal preimineervliegen gevonden in de week van 6 april.

Ontluiking gemonitord onder veldomstandigheden

Om de start van de eerste vlucht te monitoren, wordt beroep gedaan op een methode waarbij 20 eerder in het veld verzamelde poppen in een kooi worden gestopt. De kooi staat op het veld om de ontluiking te kunnen monitoren onder veldomstandigheden. In de kooi staan enkele bieslookplantjes waarop gezocht kan worden naar voedingsstippen. De wekelijkse opvolging sinds 8 maart resulteerde reeds op 3 april in de detectie van adulte vliegen en voedingsstippen in de kooi op Inagro.

Schade in winterprei melden…

Als je zelf schade zou vast stellen tijdens het schonen van prei of je denkt van de aanwezigheid te hebben bevestigd via het voorkomen van voedingsstippen, meld dit dan zeker aan de het dichtstbijzijnde proefstation. Zo help je mee aan het in kaart brengen van deze gewasbeschadiger in Vlaanderen.