In België kwamen in 2015 de eerste meldingen binnen van grote stroken kropsla die
verwelking vertoonden. Na staalname bleek dat het om Fusarium oxysporum f. sp. lactucae
ging. In 2017 wordt het probleem over gans Vlaanderen vastgesteld: provincie Antwerpen,
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, met een zwaartepunt in de provincie Antwerpen en
Oost-Vlaanderen. Het aangetaste areaal neemt toe en wordt nu geschat op 12% van het
totale areaal. Zowel in Nederland als in België komt het probleem tot nu toe uitsluitend voor
in de jaarrondteelt van serresla in de grond. Uit onderzoek van de NVWA (Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit) blijkt dat het in Nederland om een nieuwe fysio gaat van
Fusarium oxysporum f. sp. lactucae. Deze nieuwe fysio wijkt af van fysio 1 die in Spanje en
Italië in open lucht sla voorkomt. De fysio in België wordt nog onderzocht door Universiteit
Gent (Labo Fytopathologie).
Voor de aanpak van Fusarium moet gezocht worden naar oplossingen door hygiëne,
resistentie en (groene) gewasbeschermingsmiddelen. Ook door het schoner krijgen van de
grond door stomen, is het mogelijk een besmetting terug te dringen. Een resistent ras voor
deze bodemgebonden schimmel is op korte termijn niet beschikbaar, maar is mogelijk de
enige oplossing.
Om verdere uitbreiding zo veel mogelijk te beperken zijn hygiënemaatregelen
noodzakelijk.
Dit uitgebreide hygiëneprotocol kan je met volgende link downloaden: Hygiene protocol Fusarium oxysp_ 23-10-2017

Een snel overzicht krijg je via de poster op volgende link: Poster hygiëneprotocol Fusarium