Dinsdag 10 juli opende het Proefstation haar deuren voor een demonstratie rond de selectieve verwijdering van natrium uit gietwater.

Na een korte introductie van directeur Raf De Vis, lichtte onderzoeker Els Berckmoes het FERTINNOWA project kort toe en gaf het belang van de natriumproblematiek weer voor de Belgische en Nederlandse grondloze tuinbouwsector. Vandaag is natriumaccumulatie nog steeds één van de belangrijkste oorzaken tot spuien. Selectieve verwijdering van natrium vanuit het uitgangswater en/of drainwater zou dus een belangrijke vooruitgang betekenen om de water- en nutriëntencyclus binnen de grondloze tuinbouwsector te sluiten.

Ockie Van Niekerk van het Zuid-Afrikaanse bedrijf Optima Agrik, gaf vervolgens meer uitleg rond de Selective Sodium Removal unit of kortweg de SRU. Selectieve natriumverwijdering betekent een belangrijke stap voorwaarts in het recirculatiegebeuren. Wat dit proces uniek maakt is dat het het enige proces is waarbij natrium voor 100% gescheiden wordt van nitraat en fosfaat. Ockie Van Niekerk, bedrijfsleider van het Zuid-Afrikaanse bedrijf Optima Agrik, zal zijn technologie demonstreren en meer toelichting geven rond de ervaringen die werden opgebouwd met deze SRU.

De presentaties van deze studiedag vindt u via deze link

Deze demonstratie kadert binnen het thematische Netwerk FERTINNOWA dat tot doel heeft technologieën en kennis rond watertechnologie uit te wisselen.