Op regelmatige basis worden er door het Proefstation voor de Groenteteelt of andere organisaties activiteiten georganiseerd die bijdragen tot de fytolicentie. U kunt een volledige lijst van deze evenementen raadplegen via de link: Opleidingen in kader van de fytolicentie.