MAP-man zet in op een betere waterkwaliteit

“Ik ben MAP-man en zal jullie de komende weken en maanden tips geven om effciënter te bemesten en verliezen
van nutriënten te vermijden, zodat de waterkwaliteit sneller en op meer plaatsen verbetert. De afgelopen 15 jaar werd
de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in Vlaanderen beter, maar er is nog werk aan de winkel. MAP 5 loopt van
2015 tot en met 2018 en in de tweede helft van 2017 evalueert Europa mijn actieprogramma, op basis van de meetresultaten
van 2016-2017. Dat wordt spannend, maar met jullie hulp kunnen we Europa overtuigen dat MAP 5 werkt.”

De campagne ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!’ is een initiatief van: Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting,
de erkende praktijkcentra in Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, Departement LNE, Departement Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek …