Sinds 1963

Een kleine geschiedenis van de toekomst van de groenteteelt

Een mooie start

Officieel verschenen we op 9 januari 1964 in het Belgisch Staatsblad. De eigenlijke oprichting van de vereniging gebeurde echter al een maand eerder in 1963. De oprichters wisten toen nog niet dat ze met hun handtekening geschiedenis hadden geschreven: Het Proefstation voor Groenteteelt (officieel dus zonder ‘de’ in de naam) was geboren. Dit jaar vieren we dus in december onze 60ste verjaardag!

Van gebouw tot complex

De eerste gebouwen van het Proefstation deden goed dienst maar door de jaren heen is er heel wat veranderd. We zijn sindsdien een pak gegroeid. Niet enkel in bedrijfsoppervlakte maar ook in medewerkers. In de jaren 60-70 waren we met amper 10 medewerkers. Vandaag de dag zetten meer dan 60 mensen zich dagdagelijks in voor de toekomst van de groenteteelt.

Een ware revolutie

Een van de grootste katalysatoren van de tuinbouwsector was zonder enige twijfel de mechanisatie. Veel werk gebeurde toen handmatig. Vandaag de dag kan je je dat bijna niet meer voorstellen. En gelukkig maar want het planten via nieuwe teeltsystemen bespaart tijd en rugklachten.

Mooi volk over de werkvloer

Door de jaren heen kregen we mooi volk over de vloer. De minister van landbouw  kwam onze rassenproeven bekijken, Prins Filip trok zijn slechte schoenen aan om ons uit te vragen over onze innovaties en premier Leterme zorgde voor de officiële opening van onze nieuwbouw en ook de minister van landbouw kwam een kijkje nemen

Groenten onder de wetenschappelijke loep

Een labo was er al van bij het begin. Ook toen al werd er onderzoek gedaan naar bewaring van groenten, ziekteresistentie van rassen en de samenstelling van de bodem. Dit alles om de teler bij te staan in de zoektocht naar het telen van voedsel voor een steeds groter wordende bevolking. Het is mede dankzij al dit praktijkonderzoek dat we tot ver voorbij de landsgrenzen gelauwerd werden voor onze teelten en telers.