Maand: juli 2022

Jaarverslag Praktijkcentra Plant overhandigt aan minister Brouns

Jaarverslag Praktijkcentra Plant overhandigt aan minister Brouns

Het samenwerkingsverband van deze 12 Praktijkcentra Plant is geformaliseerd op 7 december 2020 en werd begin 2021 erkend door de Vlaamse Regering. De praktijkcentra coveren het toegepast onderzoek in de akkerbouw, de fruitteelt, de groententeelt en de sierteelt. De praktijkcentra zijn gespecialiseerd in specifieke teelten of -sectoren, maar door hun spreiding over Vlaanderen, zijn zij […]